Gruppe: 2

RASEBESKRIVELSE 

Hjemland: Tyskland.

Helhetsinntrykk: Strihåret, liten og kompakt hund med et apeaktig uttrykk.

Viktige  proporsjoner: Så kvadratisk kroppsbygning som mulig.

Adferd/ temperament: Uforferdet, våken, sta og lojal, meget temperamentsfull. I alle
henseende en utmerket familiehund.

Hode :
Skalle : Mer rundet enn langstrakt, ikke for tungt, godt hvelvet med
tydelig markert panne.
Stopp : Godt markert.
Nesebrusk : Sort, rund og velutviklet.
Snuteparti : Rett og kort neserygg, ikke oppsvinget.
Leppe r : Sorte. Stramme, godt tilliggende.
Kjever/tenner : Komplett tannsett. Hvite tenner. Underkjeven kommer foran
overkjeven og lett oppoverbuet. Fortennene plassert i en rett
rundet bue så regelmessige som mulig. Skal ikke vise tenner
eller tunge når munnen er lukket. Mangel av to P1, P2 eller
P3 eller kombinasjon av to av disse tolereres.
Øyne : Mørke, ganske runde og store. Stramme sorte
øyelokksrender, innrammet av en sirkel med stri pels.
Ører : Høyt ansatte, likt båret, fremoverbrettet. V-formete, innerste
kant tett inntil hodet. Ståører skal være små, båret likt, så
opprettstående som mulige.

Hals : Rett, ganske kort, kraftig, tørr. Kraftig ved ansatsen. Stram
halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk : Kraftige, rette. Parallelle og ikke tettstilte.
Skulder: Muskuløs. Langt skråstilt og flatt skulderblad (ca. 45°).
Overarm: Tilliggende, kraftig og muskuløs.
Albue: Godt tilliggende, verken inn- eller utoverdreid.
Underarm : Kraftig. Rett sett for- og bakfra.
Håndrot : Kraftig og stram.
Mellomhånd : Rette sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. Velutviklet og
muskuløs.
Poter: Korte og runde. Sluttede og hvelvede (kattepoter). Sterke
tredeputer; korte, sorte og sterke klør.
Kropp : Kraftig, kvadratisk, kompakt.
Overlinje : Lett fallende i en nesten vannrett linje fra manken mot
krysset.
Mank e : Det høyeste punktet på overlinjen.
Rygg : Sterk, kort og stram.
Lend : Kort og sterk. Kort avstand fra siste ribben til hoften gir et
kompakt inntrykk.
Kryss: Kort, rett rundet, går jevnt over i haleansatsen.
Bryst: Forholdsvis bredt. Noe flate sider. Rekker nesten til albuene.
Underlinje/buk : Moderat opptrukket buklinje. Over- og underlinjen nesten
parallelle.
Hale: Naturlig medfødt. Sabel- eller sigdformet ønskelig.

Baklemmer :
Helhetsinntrykk : Sett fra siden skråstilte med moderat vinkling, parallelle sett
bakfra.
Lår: Brede med kraftig muskulatur.
Knær : Verken inn- eller utoverdreide.
Underlår : Kraftige og lange.
Haser : Moderat vinklet.
Mellomfot : Står loddrette mot bakken.
Poter : Noe lengre enn forpotene. Godt knyttete, hvelvede. Korte og
sorte klør.
Bevegelser : Rolige, ledige, trippende med moderat bakbensdriv. Sett
forfra og bakfra rette og parallelle.
Hud : Tettliggende over hele kroppen.

Pels:
Hårlag: Stri og tett på kroppen. Hodet prydet av typisk rikelig stritt
hår; øynene innrammet av stri og buskete øyebryn,
imponerende skjegg på kinn og hake samt stri pels på
skallen. Pelsen på hodet så stri, buskete og utstående som
mulig, dette bidrar til det apeliknende utseende.
Farge: Ren sort med sort underull.

Størrelse og vekt: Vekt: 4-6 kg
Mankehøyde : 25-30 cm

FEIL:
 Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
- Klumpete, lett, lavstilt, høybent.
- Lyse øyne
- Ørene lavt ansatt, meget lange eller ulikt båret.
- Flagrende ører.
- Ryggen for lang eller for svak.
- Karpelend
- Avfallende kryss.
- Halen båret mot hodet.
- Bakbena for mye eller for lite vinklet.
- Lange poter.
- Pelsen kort, bløt, bølget, lurvet, silkeaktig, hvit eller
flekket.
- Størrelsen ±1 cm fra oppgitte mål.

Grove feil
- Manglende kjønnspreg.
- For lett benstamme.
- For lang snute eller oppstoppernese
- For kraftig underbitt, tangbitt.
- Utstående øyne.
- Utoverdreide albuer, innoverdreide haser.
- Størrelsevariasjon med mer enn 1 cm, men mindre enn 2
cm

Diskvalifiserende  feil:
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Ikke rasetypisk.
- Grove feil som f eks bygning, pels og farge
- Saksebitt, skjevt bitt
- Størrelsesavvik på mer enn 2 cm
- Skyhet

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.